Δήμος Βελβεντού

Αντιδήμαρχοι

Με απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι:

– Ζορζοβίλης Ζήνωνας του Χαρισίου : Αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων με αρμοδιότητες την εποπτεία των οικονομικών του Δήμου, τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και των υπαίθριων διαφημίσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας στα όρια της δημοτικής ενότητας, για τον ηλεκτροφωτισμό και τη διαχείριση των προμηθειών.

Τσέγγος Νικόλαος του Αντωνίου: Αντιδήμαρχος καθαριότητας και τεχνικών έργων με αρμοδιότητες την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών , την καθαριότητα και της εργασίες πρασίνου , τη συντήρηση των αγροτικών και δημοτικών οδών, την εποπτεία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων καθώς και τη συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον από 1/5/2020 έχει οριστεί 3ος Αντιδήμαρχος ο Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνωνος με αρμοδιότητες τη διαχείριση πρασίνου, την καθαριότητα ,τη συντήρηση των παιδικών χαρών, την πολιτική προστασία και την άσκηση κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής.

Κύλιση προς τα επάνω