Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 1η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα

12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου

Βελβεντού».

CPV: 45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 492.425,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και

απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης

3/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 500.000,00

ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 620.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Δείτε παρακάτω τα σχετικά έγγραφα:

03_ΜΕΑ_ΔΕΙΚΤΕΣ_ΑΠΕ_ΔΗΜ-11

ΠΕΑ

01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΔΗΜ-11

01_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ_ΔΥΠ-11

02_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΔΗΜ-11

Δ03_03_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Δ04_03_ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Δ05_03_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δ07_03_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ

Δ08_03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-1

Δ01_03_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Δ02_03_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

OPSIS-1-420-2100

OPSIS-2-420-2120

STEGH-DHM

TOMES-1 TOMES-2

B-OROFOS-DHM

DHMOTIKO-A’-OROFOS

DHMOTIKO-ISOGEIO

LEPTOMERIES-DHMOTIKO

ΘΕ04_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΥΓ01_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΥΓ02_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΦΒ01_ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΦΒ02_ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΦΤ01_ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΦΤ02_ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΘΕ01_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΕ02_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΘΕ03_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

OPSIS-EPIMETRITIKO-420-1350

STEGH-PROMETRITIKO-420-650

A-OROF-PROMETRITIKO-650

B-OROF-PROMETRITIKO-650

ISOG-PROMETRITIKO-780

ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___160322

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ&ΣΧΕΔΙΩΝ_ΔΗΜ-11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΤΥΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΗΜ-11

04_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_ΔΑΝ-11

Δ07_03_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ ΕΕΕΣ

ΕΣΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-οκ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω