Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 4η Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού».

CPV: 45214220-8 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 365.735,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 373.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 462.520,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

Γ05_03_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Γ07_03_ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ_signed

Γ08_03_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

Γ09_02_ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕΕΚ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΟΚ

ΕΣΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ-οκ

ΘΕ01_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΘΕ02_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΕ03_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΘΕ04_ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___210322

ΟΨΕΙΣ_1-3_1

ΟΨΕΙΣ_2-4_1

ΠΕΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ&ΣΧΕΔΙΩΝ_ΓΗΜ-11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ

ΥΓ01_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΥΓ02_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΦΒ01_ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΦΒ02_ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΦΤ01_ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΦΤ02_ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΦΤ03_ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΓΗΜ-11

01_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΓΗΜ-11

01_ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ_ΓΥΠ-11

02_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΓΗΜ-11

03_ΜΕΑ_ΔΕΙΚΤΕΣ_ΑΠΕ_ΓΗΜ-11

04_ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_ΓΑΝ-11

GYMNASIO-ISOGEIO-DIORU

GYMNASIO-OROFOS-DIORU

GYMNASIO-YPOGEIO-DIORU

KATOPSI-STEGI-420-1980

LEPTOMER-GYMNASIO

OPSIS-1-3-600-1100

OPSIS-2-4-600-1050

PROMETRITIKO-OPSIS-900-2150

TOMES

Γ01_03_ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ_signed

Γ02_03_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

Γ03_03_ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ_signed

Γ04_03_ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ_signed

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω