ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρακάτω βρίσκονται τα συνημμένα τα οποία αφορούν την προμήθεια απορριμματοφόρου

Δείτε ξεχωριστά κάθε αρχείο πατώντας το κουμπί τους

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_signed-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κύλιση προς τα επάνω