ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Βελβεντού.
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 9/6/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Εισήγηση περί έγκρισης 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου με παρελκόμενα του Δήμου Βελβεντού (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ:85719).
2.- Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και δημ. Συμβούλου Θωμά Καμκούτη στην Θεσσαλονίκη για μεταφορά και επιστροφή αυτοκινήτου που δόθηκε από την AUTO HERTZ HELLAS για χρήση του προγράμματος διανομής συσσιτίου και φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού λόγω των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού GOVID-19.
3.- Καθορισμός όρων εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Ε.Ε.Λυμάτων Βελβεντού.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Κύλιση προς τα επάνω