ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού

κ.κ. 1) Μυλωνά Κατίνα
2) Ζυγανιτίδου Ειρήνη
3) Κουκάλη Ζήνωνα
4) Μύρο Δημήτριο
5) Παπανδρίτσα Μαρία
6) Τζάτσου Βαϊα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού.
΄Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018.

Σας καλούμε σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού, με τα εξής θέματα:
1.- Καθαρισμός περιττής βλάστησης στο περιαστικό περιβάλλον του Βελβεντού για την προστασία από πυρκαγιές.
2.- Καθαρισμός Παλαιοχριστιανικής έπαυλης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία Κοζάνης.
3.- Κατασκευή βρύσης στον Πλάτανο
4.- Υποβολή αιτήματος στο ΚΤΕΛ Ν. Κοζάνης για την επαναφορά των τακτικών δρομολογίων από και προς Βελβεντό.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Κύλιση προς τα επάνω