ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις

Η ΕΤΑΙΡΙΑ HOPE GENESIS ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ  ΟΤΙ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ.