ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανακοινώσεις

Οι κάδοι απορριμάτων & Ανακύκλωσης που ήταν μπροστά στο Δημαρχείο, μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Πάρκικγ.