Δήμος Βελβεντού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι κάδοι απορριμάτων & Ανακύκλωσης που ήταν μπροστά στο Δημαρχείο, μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Πάρκικγ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Κύλιση προς τα επάνω