ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τα βαριά και ογκώδη απορρίμματα (π.χ. στρώματα, έπιπλα, τηλεοράσεις, ψυγεία κ.λ.π.) μπορούν οι κάτοικοι να τα διαχειριστούν με τρεις τρόπους: α) Να τα μεταφέρουν οι ίδιοι στην αποθήκη του Δήμου όποια μέρα μπορούν, β) Να τα αφήνουν στον πλησιέστερο κάδο απορριμμάτων κάθε Τετάρτη πρωί ειδοποιώντας από την προηγούμενη μέρα το Δήμο στο τηλ 2464350300 γ) Να τα αφήνουν έξω από το σπίτι τους και πάλι κάθε Τετάρτη πρωί ειδοποιώντας το Δήμο στο ίδιο τηλέφωνο από την προηγούμενη μέρα.

Κύλιση προς τα επάνω