ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με απόφαση του Δημάρχου Βελβεντου και λόγω των καιρικών συνθηκών όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ο Παιδικός Σταθμός του Βελβεντου, την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν μαθήματα στις 9 π.μ.

Κύλιση προς τα επάνω