ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Τηλέφωνα Δημαρχείου:
Κέντρο 24643050300,
Ληξιαρχείο 2464350301,
Διοικητικές Υπηρεσίες 2464350302
Οικονομικές Υπηρεσίες 2464350303, 304, 305,
Τεχνικές Υπηρεσίες 2464350314, 315
Δημοτικός Αστυνόμος: 2464350312,
Δήμαρχος 2464350306.
Φαξ: 24643650311
Ιστοσελίδα: www.velventos.gr
Email: grammatia@velvento.eu

Τηλέφωνο ΚΕΠ: Τηλ: 2464049005,
Φαξ: 2464049007
Email: d.velventou@kep.gov.gr

Κύλιση προς τα επάνω