Ανακοίνωση έκδοσης προσωρινού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Βελβεντού ανακοινώνει την έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 02/2021/2543/13-08-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού.

Ο πίνακας καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» και είναι αναρτημένος και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού.Κατά του πίνακα δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει την Τετάρτη 25/08/2021 και λήγει την Πέμπτη 26/08/2021.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammatia@velvento.eu
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού www.velventos.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω