Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των γεωτεμαχίων που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού που θα κατασκευαστεί στην περιοχή “ΜΠΡΑΒΑ” του Δήμου Βελβεντού, να προβούν ΑΜΕΣΑ στην κλάδευση των δέντρων τα οποία εμποδίζουν τις χωματουργικές εργασίες.

Το όριο κλάδευσης ορίζεται από τα πασσαλάκια που έχουν τοποθετηθεί

Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω