Ανακοίνωση πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Βελβεντού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ως τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλές και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Δημοσίων Σχέσεων και γενικότερα επί θεμάτων Επικοινωνίας καθώς και προβολής και προώθησης των δράσεων του Δήμου.
2. Μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ο/η οποίος/α θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλές και διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την οικονομική και διοικητική οργάνωση του Δήμου.

Η γνωστοποίηση πρόσληψης (όπου αναφέρονται τα απαραίτητα προσόντα και  δικαιολογητικά),μαζί με  τα έντυπα “αίτηση”  και  “υπεύθυνη δήλωση” είναι αναρτημένη στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ,υπεύθυνη δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: grammatia@velvento.eu εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών, με ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων την 13/03/2023.

Συνημμένα: 

Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση δύο θέσεων Ειδικών Συνεργατών

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω