Ανακοίνωση Λειτουργίας λαϊκής Αγοράς

Σε εφαρμογή των σχετικών κανονισμών σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 17 και 24/10/2020.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

  1. Θα πρέπει να φορούν γάντια.
  2. Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
  3. Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα. 
  4. Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους ΠΕΝΤΕ (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  5. Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
  6. Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
  7. Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.
  8. Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
  9. Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

Επίσης οι πολίτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και τις οδηγίες για την κυκλοφορία και την μετακίνηση πολιτών, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων που προβλέπονται με την ανωτέρω υπό στοιχείο η’  κοινή υπουργική απόφαση, απαγορεύεται η μετακίνηση επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών των λαϊκών αγορών, εκατέρωθεν, από και προς την ΠΕ Κοζάνης προς άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Οι δικαιούμενοι εκθέτες είναι οι εξής:

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ
1 Μπέλτσος Βασίλης  Μανιτάρια
2 Παππάς Ηλίας  Μαναβική
3 Παραλούκας Βασίλης Μαναβική
4 Μπαλατσούκας Βασίλειος Ελιές
5 Τέτος Δημήτρης Μπαχαρικά
6 Ιωαννίδου Βάγια  Παπούτσια
7 Πεχλιβανίδου Κατερίνα Άνθη
8 Ανδρεάδης Ευστάθιος Ρούχα 
9 Ζαρούχα Σοφία Ρούχα
10 Πεϊτση Φανή  Ρούχα
11 Πογαρίδου Γεωργία  Ρούχα 
12 Σαουλίδης Παντελής Ρούχα
13 Σαουλίδου Χαρίκλεια  Ρούχα
14 Σιάμινος Παναγιώτης Ρούχα
15 Τζήκας Χρυσοβαλάντης Ρούχα
16 Δορικίδου Μαρία  Λευκά Είδη
17 Κακάλης Δημήτριος Χαλιά
18 Μπαλκούδη Μαρία Ψιλικά 

 

Επειδή υπάρχει ανάγκη κάλυψης των βασικών ειδών διατροφής και οι εκθέτες είναι λίγοι με δεδομένο ότι υπάρχει και επαρκής χώρος για την ανάπτυξη των ειδών γίνονται αποδεκτοί οι ανωτέρω για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού με τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Η παρούσα αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού. 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ζήνων Ζορζοβίλης

Κύλιση προς τα επάνω