Velventos 24°C
Search
Close this search box.
logo

Ανακοίνωση και οδηγίες για τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον καθαρισμό οικοπέδων και αγροτεμαχίων εντός και πέριξ των οικισμών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΩΣ ΤΙΣ 30/6/2024

Από τις 26/5/2024 ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμα σύμφωνα την νέα 20/2024 Πυροσβεστική Εγκύκλιο (ΦΕΚ 2695/τ.Β/9-5-2024) όπου ο κάθε ιδιοκτήτης εντός οικισμών και μέχρι 100 μ εκτός οικισμού πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική Δήλωση στην σελίδα https://akatharista.apps.gov.gr  ότι έχει καθαρίσει  τα οικόπεδα και αγροτεμάχια που κατέχει.

Η Δήλωση στην πλατφόρμα πρέπει να γίνει μέχρι 30/6/2024.

Η εγκύκλιος έχει και κάποιες εξαιρέσεις  (πχ αν είναι σπίτι με συντηρημένο κήπο ή αν υπάρχει φυτεμένη έκταση δεν είναι απαραίτητη η δήλωση στην πλατφόρμα).

Οι ενδιαφερόμενοι δείτε το άρθρο 1.

Αν εμπίπτει το ακίνητό σας στην παράγραφο 2, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι.

Άρθρο 1: Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής .

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε: (α) Περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, (β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, (γ) εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ. (α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και (δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών, κ.α. των περιοχών και εκτάσεων της παρ. 1.

Αν όμως είστε στην παραπάνω περίπτωση 1 του παραπάνω άρθρου 1 τότε πρέπει να εφαρμόσετε το άρθρο 3, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Άρθρο 3 Μέριμνα υπόχρεων

1. Οι υπόχρεοι για την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτοί καθορίζονται, οφείλουν μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους να προβαίνουν στην υποβολή αυτής στο Εθνικό Μητρώο τήρησης μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας του άρθρου 53Α του ν. 4662/2020 (Α’ 27), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Υ.Κ.Κ.Π.Π.), ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους. Για το πρώτο έτος σύστασης του μητρώου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των υπόχρεων ορίζεται κατά παράταση η 30η Ιουνίου 2024.

2. Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στην διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον οικείο δήμο.

3. Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των εκτάσεων του άρθρου 1 οφείλουν να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους δειγματοληπτικούς ή έκτακτους ελέγχους, αυτοψίες και ενέργειες των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου και της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο καθαρισμός γίνει από τον Δήμο υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο ποσού 200 € και αναλογικό με το ποσό 0,5 € ανά τετραγωνικό μέτρο όλης της επιφάνειας του ακινήτου. Π.χ. σε ακίνητο έκτασης 500 τ.μ. το πρόστιμο είναι: εφάπαξ 200 € και αναλογικό 500Χ0,5=250 €. Άρα σύνολο 450 €.

Η υποβολή δήλωσης είναι εύκολη. Προσοχή στην περίπτωση του Δήμου Βελβεντού, επειδή δεν υπάρχει οριστικό κτηματολόγιο πρέπει η δήλωση να γίνει με βάση τις συντεταγμένες του ακινήτου που τις παίρνετε από τη σελίδα ΘΕΑΣΗ   https://maps.gov.gr/gis/map/ 

Μόλις ανοίξετε τη σελίδα ΘΕΑΣΗ πάτε αριστερά πάνω στο πράσινο ταμπελάκι που γράφει: Θέλω να δω. Πατάτε επάνω και σας δίνει έξι επιλογές. Επιλέγετε την εντολή: Ανάρτηση Κτηματογράφησης. Θα σας ανοίξει τον χάρτη της χώρας. Εκεί αναζητάτε και εντοπίζετε το ακίνητο στον οικισμό που το έχετε και πάτε τον κέρσορα στη μέση του ακινήτου. Αριστερά πάνω σας δίνει τις συντεταγμένες του ακινήτου. Αυτές σημειώνετε χωρίς τα δεκαδικά τους πχ Χ:336673 και Ψ:4457402 και αυτά πρέπει να τα σημειώσετε κάπου πρόχειρα για να τα μεταφέρετε στην πλατφόρμα της δήλωσης καθαρισμού.

Αφού έχετε ήδη σημειώσει τις συντεταγμένες του ακινήτου σας, πάτε στη σελίδα https://akatharista.apps.gov.gr  και μπαίνετε με τους κωδικούς TAXISNET.  Σας ανοίγει την δήλωση για να την συμπληρώσετε. Τέλος πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ και μπορείτε να πάρετε αντίγραφο.

Τελευταία Νέα

Τα τελευταία Νέα και Ανακοινώσεις του Δήμου

Κοινοποιήστε: