Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού

Ο  Δήμος Βελβεντού ,σύμφωνα με την υπ αριθμ.    38/2022        απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού ,για το σχολικό έτος 2022-2023, θα υποβάλλονται από 15-5-2022 έως 15-6-2022, με τις εξής διαδικασίες

 1. Ηλεκτρονική αποστολή  στο e-mail: paidikos@velvento.eu

 Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει  να αποσταλούν ως συνημμένα έγγραφα στο παραπάνω e-mail.

 1. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier). 

Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση Παιδικός Σταθμός-Παύλου Μελά 9/50400 Βελβεντό

 1. Μόνο όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται, κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού,  δια ζώσης, στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού και ώρες λειτουργίας από 8.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. (τηλ.2464031452 )

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού, έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.(ειδικό έντυπο διατίθεται από το site του δήμου www.velventos.gr)

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία της μητέρας.

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με το ονοματεπώνυμο, ηλικία και ΑΜΚΑ του παιδιού, αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Παιδίατρο. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης  Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. .( Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, και αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης mantoux, μπορούν να τα προσκομίσουν οι γονείς έως την ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2021), καθώς και ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού )  (ειδικό έντυπο διατίθεται από το site του δήμου www.velventos.gr)

στ) Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας, προηγούμενου φορολογικού έτους.

ζ) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας(λογαριασμό από οργανισμό κοινής ωφελείας κλπ) 

η) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599(αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση, κάποια ιδιαιτερότητα π.χ διαζύγιο, χηρεία κλπ).

θ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις  ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας/Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών

 1. Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας (τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου)
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης

 Ιδιωτικός Τομέας

 1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης ή εργάσιμο.

 Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα 

 Εταίροι σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

 Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα

 1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το προηγούμενο έτος)

 Άνεργοι

 1. Βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Δικαιολογητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση

 1. Αντίγραφο διαζευκτηρίου. 
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου. 
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του 
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τις επανεγγραφές απαιτούνται ‘όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εφόσον δεν έχει προκύψει αλλαγή.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Για το σχ. Έτος 2022-2023 δεν θα καταβάλλονται τροφεία από τους γονείς των νηπίων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν ,κατά προτεραιότητα, τα νήπια εργαζόμενων  μητέρων ,που είναι 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (01-09-2022).  

Οι αιτήσεις θα εγκριθούν με κριτήριο την ηλικία, τη βεβαίωση εργασίας της μητέρας και κοινωνικά κριτήρια.

Οι αιτήσεις για παιδιά που κλείνουν τα 2.5,μέχρι 28-02-2023,γίνονται  και αυτές, από 15-05-2022 έως 15-06-2022. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:

2464031452( καθημερινά  από 08:00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.) στην Αν .Προϊσταμένη του Τμήματος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,  Λόκανα Ευθυμία.

 

Σχετικά έντυπα:

ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΝΗΠΙΩΝ2022-2023 (1)

ΕΝΤΥΠΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ-ΚΑΡΤΑ-ΥΓΕΙΑΣ-ΠΑΙΔΙΟΥ-2022-2023

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω