Το νερό στη βρύση(πηγή) στο Μετόχι προσωρινά δεν είναι πόσιμο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από πρόσφατη μέτρηση της ποιότητας του νερού

της βρύσης/πηγής  στο «ΜΕΤΟΧΙ»

(μόνο το νερό της συγκεκριμένης βρύσης, που προέρχεται από πηγή κι όχι από το δίκτυο) διαπιστώθηκε οτι δεν είναι  πόσιμο.

Παρακαλούνται οι δημότες προσωρινά, να μην προμηθεύονται νερό από τη συγκεκριμένη βρύση.

Κύλιση προς τα επάνω