Έναρξη εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς

Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση εργοδότη ότι η μητέρα είναι εργαζόμενη ή κάρτα ανεργίας ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται:
α)Βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
β)Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
γ.) Για περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων μητέρων, το αντίστοιχο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα τους (ΟΓΑ, ΕΦΚΑ)
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την εφορία(taxisnet)
3. Υπεύθυνη δήλωση για την ώρα αποχώρησης των νηπίων καθώς και ποιοι έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν τα νήπια
4. Βεβαίωση γιατρού του δημοσίου ή ασφαλιστικού οργανισμού, για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού και ότι έχει κάνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
5. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης. (προαιρετική)
6. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα.
Υποβολή Δικαιολογητικών:
1. Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: npdd@dservionvelventou.gr
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ως συνημμένα έγγραφα στο παραπάνω e-mail.
2. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier).
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση: Α΄ Παιδικός Σταθμός, (Θέση Γήπεδο), Σέρβια, ΤΚ 50500
Υποβολή Αιτήσεων:
Μετά την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/SCPXdPYiEpjDoM5AA
Μόνο όταν δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι, η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, δια ζώσης, στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών και ώρες λειτουργίας από 9.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ στα παρακάτω τηλέφωνα:
Αˊ παιδικός σταθμός Σερβίων:
Β΄ παιδικός σταθμός Σερβίων:
Παιδικός σταθμός Βελβεντού:
ΚΕΦΟ Λιβαδερου ΚΕΠ:
ΚΕΦΟ Καμβουνιων: 24640 21577
24640 21578
24640 31452
24640 41183
24640 51086
Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτείται μόνο συμπλήρωση της αίτησης και επιλογή στον τύπο αίτησης, κατά τη συμπλήρωση, της επιλογής «Επανεγγραφή».
Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις νηπίων εργαζομένων μητέρων, και τον μήνα Φεβρουάριο, με την προϋπόθεση ότι υπηρετεί το απαραίτητο προσωπικό και το επιτρέπουν οι χωροταξικές ανάγκες των Παιδικών Σταθμών .
Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.
Επίσης για όσα παιδιά γεννήθηκαν από 01/01/2018- 31/7/2018 να επικοινωνήσουν με τον Παιδικό σταθμό Βελβεντού στο τηλέφωνο 24640-31452.

Κύλιση προς τα επάνω