Έκδοση λογαριασμών ύδρευσης

Εκδόθηκαν και διανέμονται απο τα ελτά Βελβεντού οι λογαριασμοί ύδρευσης του Β εξαμήνου 2016 & α εξαμήνου 2017.

Ακολουθεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα για τη διευκόλυνση των πολιτών

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Β_ΕΞΑΜΗΝΟ_2016_Α_2017

Κύλιση προς τα επάνω